Ακράσι/Akrasi

 

Αρχές της δεκαετίας του ’50 στα δώδεκα πουρτέλια.

Από αριστερά Κουραχάνης Γεώργιος, Τσιργιάννη Μαρία και Τσιργιάννης Δημήτριος.

Ευχαριστούμε την Δέσποινα και τον Δημήτρη Τσιργιάννη για την φωτογραφία.