Ακράσι/Akrasi

 

Τέλη της δεκαετίας του ’40, τα τρία παιδιά του Σταύρου και της Μυρσίνης Σωτήρχου.

Από αριστερά Δέσποινα, Αρχοντέλης και Μαρία.

Ευχαριστούμε την Δέσποινα και τον Δημήτρη Τσιργιάννη για την φωτογραφία.