Ακράσι Καφενείου/Akrasi Kafeneio

 

Αρχές της δεκαετίας του ’50 σε καφενείου του χωριού μας.

Από αριστερά Τραντάλης Εμμ., Ασπρολούπος Ανδρέας,
Τσιργιάννης Χριστόφας, Αβαγιάννης Κώστας (Κωσταράς).

Ευχαριστούμε την Δέσποινα και τον Δημήτρη Τσιργιάννη για την φωτογραφία.