Αμπελικό Αγίου Ευσταθίου/Ambeliko Agiou Efstathiou

 

Μέσα δεκαετίας του ’60 στην περιοχή Αγίου Ευσταθίου Αμπελικού.

Από αριστερά Χρυσάφης Απόστολος, Σωτήρχος Στ. Αρχοντέλης, Τσιργιάννης Δημήτριος,
και Κουτλής Παναγιώτης του Δημητρ.

Ευχαριστούμε την Δέσποινα και τον Δημήτρη Τσιργιάννη για την φωτογραφία.