Ακράσι Καπνός/Akrasi Kapnos

 

Μέσα της δεκαετίας του ’60 στην περιοχή «καπνός» Ακρασίου.

Από αριστερά Ασπασία Λούπου του Εμμ., Ειρήνη Τσιργιάννη του Χριστόφα,
Παναγιώτης Αβαγιάννης του Ιωαν., Τούλα Μαρούπα, Καλλιόπη κόρη της Μυρσίνης Σάπικα.

Ευχαριστούμε την Δέσποινα και τον Δημήτρη Τσιργιάννη για την φωτογραφία.