Πελαγία Νικολάου Θαλασσέλλη, γνωστη ως ¨Κουκλίτσα"/Traditional folk costume

Πελαγία Νικολάου Θαλασσέλλη, γνωστη ως ¨Κουκλίτσα».

Δείτε εδώ άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Emprosnet.

Πελαγία Νικολάου Θαλασσέλλη, γνωστη ως ¨Κουκλίτσα"/Traditional folk costume

Πελαγία Νικολάου Θαλασσέλλη, γνωστη ως ¨Κουκλίτσα"/Traditional folk costume

Πελαγία Νικολάου Θαλασσέλλη, γνωστη ως ¨Κουκλίτσα"/Traditional folk costume