Ακράσι/Akrasi

«Η ταϊφας».

Ετσι έλεγαν τη μεγάλη ομάδα ελαιοσυλλεκτών. Πολλοί απ΄ αυτούς είναι από τα γύρω χωριά. Στο άκρο αριστερά είναι ο Ευστάθιος Εμμ. Καλδής. Στο άκρο δεξιά ο Σταύρος Αρχ. Σωτήρχος με τη γυναίκα του Μυρσίνα. Μπροστά τους το κοριτσάκι είναι η κόρη τους Δέσποινα και στο μέσον -με το μαντήλι στα μαλλιά- η άλλη κόρη τους Μαρία.

Αρχείο Γιάννη Γ. Κοντέλλη