Τρεις γάμοι την ίδια μέρα/Three weddings on the same day

Τρεις γάμοι την ίδια μέρα στο Ακράσι αρχές της δεκαετίας του ’50
* Δημήτριος Τυροπώλης με την Ζωή Καβαρνού
* Ευστάθιος Καβαρνός με την Χριστίνα Αληγιάννη
* Γιάννης Χατζέλης με την Μυρσίνη Κουτλή