Μυτιλήνη/Mytilene

Ακρασιώτες και Μποριανοί φοιτητές στο πάρκο της Αγίας Ειρήνης στην Μυτιλήνη αρχές
της δεκαετίας του ’60 ,απο τα αριστερά
Νικολάου Γιώργος , Κοφτερός(Νεοχώρι) , Τραγάκης Δημήτριος(Νεοχώρι) , Τσιργιάννης Δημήτριος .