Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό του συλλόγου όπως εκείνο συντάχθηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 1987.

Καταστατικό συλλόγου